Menü Kapat

Hakkımızda

Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarındaki İdari Teşkilatı Hakkındaki 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29.maddesinde belirtilen; Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili anlaşmalar yapmak, Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili Önerilerde bulunmak, Tüm Üniversite personelinin ilan, atama, Özlük ve emeklilik işleriyle ilgili her türlü işlemleri yapmak, Akademik kadroların sayılarını sağlıklı tutulmasını sağlamak, Üniversite personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulama işlemlerini yapmak, Yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak, Rektör ve Genel Sekreter tarafından verilecek benzeri görevleri yapmaktır, Şube Müdürlüklerinin düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak, Şube Müdürlükleri ile Üniversite birimleri arasındaki koordinasyonu sağlayarak verimliliği arttırmaktır.