Menü Kapat

İdari Şube Müdürlüğü

Fevzi TATMAZ

Şube Müdürü

                                                                            İDARİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Personel Daire Başkanlığının temel görevi Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı ile ilgili 124 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi gereğince;

Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak,  

Personel sistemin geliştirilmesi ile ilgili projeler üretmek ve Rektörlük Makamına teklifte bulunmak.

Kurumiçi – yurtiçi – yurt dışı görevlendirilme işlemlerini yapmak.

Personelin disiplin işlemlerini ve güvenlik soruşturmalarını takip etmek.

Talep halinde Başkanlığımıza intikal eden Kanun, Tüzük, Yönetmelik v.b. konularda verilecek görüşleri belirlemek. 

Merkez ve taşra idari personelinin yıllık mazeret ve aylıksız izinlerini, takip etmek, yıllık izinlerini yurt dışında geçirmek isteyen personelin pasaport işlemlerini yapmak

2547 sayılı Kanunun 13/B-4 maddesi gereğince kadrosundan farklı birimlerde görev yapan personellerin görev sürelerini takip etmek, uzatmak.

Kurumumuz birimlerine ve personellerine ait istatistiksel bilgileri hazırlamak güncellemek ilgili sistemlere aktarmak, bilgilendirmek.

Yan ödeme ve ek gösterge bilgilerini düzenlemek.

Ücretsiz izin, askerlik izni ve yurt dışı maaşsız görevlendirmeleri yapılan personellerin takibini yapmak, özlük haklarını saklı tutmak.

İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,

Personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve sınavla ilgili işlemlerle ilgilenmek.

İdari personelin sağlık izinlerinin takip edilmesi.

Tahakkuk ve Ödeme İşlemlerini yapmak

Taşınır kayıtlarını tutmak ve işlemlerini yapmak

Kurumsal Değerlendirme iş ve işlemleri

Web sayfası – Basın ve Halkla İlişkiler koordinasyon iş ve işlemleri

İdari Personel ile ilgili Bilgi Edinme iş ve işlemleri

Sözleşmeli Personel iş ve işlemleri

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı iş ve işlemlerini yapmak

Verilen Benzeri görevleri yap     mak