Menü Kapat

Mevzuat

 

A       KANUNLAR 

1-       657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

2-       2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

3-       2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

4-       2809 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLAT KANUNU

5-       5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUN

6-       5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

7-       6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU

8-       4857 SAYILI İŞ KANUNU

9-       4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

10-     6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

11-     7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU

12-     6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

13-     7100 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

14-     6552 SAYILI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

15-     6749 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN

16-     5434 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU

17-     6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GEN. SAĞ. SİG. KANUN VE DİĞER BAZI KANUN VE KHK’LERDE DEĞ. YAPILMASI HAK. KANUN

18-     1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU

19-     1416 SAYILI ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN

20-     2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNU

21-     3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU

22-     3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU

23-     4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

24-     4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU

25-     5502 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUNU

26-     6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU
B       YÖNETMELİKLER

 


 
 

2-       ASLİ DEVLET MEMURLUĞUNA ATANANLARIN YEMİN MERASİMİ YÖNETMELİĞİ 

3-       AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİ 

4-       BİR ÜNİVERSİTE ADINA BİR DİĞER ÜNİVERSİTEDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

5-       DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

6-       DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

7-       DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ 

8-      DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRMEK SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

9-       DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

10-     DOÇENTLİK YÖNETMELİĞİ 

11-     DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM ELEMANI NORM KADROLARININ BELİRLENMESİNE VE KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

12-     ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ 

13-     ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI VE ENGELLİLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

14-     FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USÜL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

15–    YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİK 

16-     GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNETMELİĞİ 

17-     KADRO İHDASI SERBEST BIRAKMA VE KADRO DEĞİŞİKLİĞİ İLE KADROLARIN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

18-     KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK  

19-     KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE KONFEDERASYONLARINCA DÜZENLENECEK ÜYELİĞE BAŞVURU BELGESİ,ÇEKİLME BİLDİRİMLERİNİN ŞEKLİ,İÇERİĞİ,TUTULACAK DEFTERLERİN           ŞEKLİ,İHTİVA EDECEĞİ BİLGİLER İLE KAYITLARIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE
         ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

20-     KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 

21-     KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

22-     KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

23-     KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK 

24-     KAMU PERSONELİNİN YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYESİNİN TESPİTİNE DAİR ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK 

25-     KURUMLAR ARASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ 

26-     MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

27-     MALİ HİZMETLER UZMALIĞI YÖNETMELİĞİ 

28-     MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ 

29-     MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

30-     MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ 

31-     OLAĞANÜSTÜ HAL KURULU VE BÜROLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KARŞILIĞININ TESPİT VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

32-     ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ 

33-     ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ,SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

34-     RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK 

35-     SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN BİRLİKTE KULLANIMI VE İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

36-     SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET ERBABININ SAKATLIK DERECELERİNİN TESBİT ŞEKLİ İLE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  

37-     SENDİKA ÜYE SAYILARI VE HER HİZMET KOLUNDA YETKİLİ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE BUNLARIN BAĞLI BULUNDUKLARI KONFEDERASYONLARIN BELİRLENMESİNE                       İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

38-     SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HK. 24/05/1983 TARİHLİ VE 2829 SAYILI KANUN’UN UYGULAMA ESAS. İLGİLİ YÖNETMELİK 

39-     SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

40-     TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER HAKKINDA YÖNETMELİK 

41-     TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ 

42-     ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ

43-     YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK YÖNETMELİĞİ 

44-     YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK KURULLARIN OLUŞTURULMASI VE BİLİMSEL DENETİM YÖNETMELİĞİ 

45-     YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

46-     YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE YABANCI UYRUKLU ELEMANLARI GELİŞTİRME EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ 

47-     YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPILMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

48-     YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ 

49-     YURTİÇİNDE VE YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLMELERDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

50-     YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI ÇALIŞTIRILMASI ESASLARINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI

51-     MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C       YÖNERGELER

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GÜNCELLENİYOR.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D       CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

E         KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

 

 

 

 
 

1-        GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME(190)

 

2-      YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADROLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

 

3-   YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

4-   375 SAYILI KHK  

5-   667 SAYILI KHK 

6-   668 SAYILI KHK 

7-   669 SAYILI KHK 

8-   670 SAYILI KHK 

9-   671 SAYILI KHK 

10-  672 SAYILI KHK 

11-  673 SAYILI KHK 

12-  674 SAYILI KHK 

13-  675 SAYILI KHK 

14-  676 SAYILI KHK 

15-  677 SAYILI KHK 

16-  678 SAYILI KHK 

17-  679 SAYILI KHK 

18-  680 SAYILI KHK

19-  681 SAYILI KHK 

20-  682 SAYILI KHK 

21-  683 SAYILI KHK 

22-  684 SAYILI KHK 

23-  685 SAYILI KHK 

24-  686 SAYILI KHK 

25-  687 SAYILI KHK 

26-  688 SAYILI KHK 

27-  689 SAYILI KHK 

28-  690 SAYILI KHK 

29-  691 SAYILI KHK 

30-  692 SAYILI KHK 

31-  693 SAYILI KHK 

32-  694 SAYILI KHK 

33-  695 SAYILI KHK 

34-  696 SAYILI KHK 

35-  697 SAYILI KHK 

36-  698 SAYILI KHK 

37-  699 SAYILI KHK 

38-  700 SAYILI KHK 

39-  701 SAYILI KHK 

40-  702 SAYILI KHK 

41-  703 SAYILI KHK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F         USUL VE ESASLAR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GÜNCELLENİYOR.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G         TEBLİĞLER


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-           DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO 142)

2-         DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO 148)

3-           DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO 150)

4-          DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO 157)

5-          DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO 158)

6-         DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO 159)

7-         DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO 160)

8-         DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO 161)

9-          DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO 162)

10-       DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO 164)

11-       KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞ (SERİ NO 2)

12-        KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞ (SERİ NO 4)

13-       KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞ (SERİ NO 5)

14-        KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞ (SERİ NO 6)

15-       HARCIRAH KANUNU GENEL TEBLİĞ (SERİ NO 40)

16-       4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNAGÖRE İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN SEÇİLMELERİNE İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

17-     YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU VE YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU GENEL TEBLİĞ