Menü Kapat

Sicil ve Arşiv Şube Müdürlüğü

Bozan POLAT

Şube Müdürü

Sercan ÖZKAN

Memur

                                                                 SİCİL / ARŞİV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

İhtiyaç duyulan ve mevcut idari-akademik-sözleşmeli personelin kadro iptal –ihdası, tenkis-tahsis ve vize işlemlerini yapmak, kadro cetvelleri kayıtları ile merkez ve taşra teşkilatı itibariyle personel kayıtlarını tutmak.

Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak

İdari-Akademik-Sözleşmeli Üniversite personelinin sınıf ve kadrolarına göre kıdem sırasını belirlemek, personelin intibak işlemlerini, kademe ilerlemesi ve derece yükselmelerini yapmak, aday memurların asalet tasdiki işlemlerini yapmak, hizmet değerlendirmelerini yapmak.

İdari-Akademik-Sözleşmeli Personelin emeklilik işlemlerini, hizmet borçlandırma ve her türlü hizmet birleştirme işlemlerini yapmak,

İdari-Akademik-Sözleşmeli Personelinin, atama ve yer değiştirme işlemlerini yapmak

İdari-Akademik-Sözleşmeli Personelin, kadro ve unvan değişiklerini, takip etmek

İdari-Akademik-Sözleşmeli Personellerin Öğrenim ve hizmet bilgileri kayıtlarını tutmak.

İdari-Akademik-Sözleşmeli kadrolara ait istatistiki bilgilerin her ay ve üç ayda bir YÖK, Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bildirilmesi

Arşiv işlemlerini takip etmek

Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programı (HİTAP) iş ve işlemleri yapmak

Verilen Benzeri görevleri yapmak