Menü Kapat

Tahakkuk Şube Müdürlüğü

Bozan POLAT

Şube Müdürü

                                                               TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 Üniversitemizde görevli 657 sayılı kanunun 4C maddesine kapsamında istihdam edilen akademik ve idari personel maaşları, veri girişi, hesaplanması, sigorta pirim bildirgeleri, işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri yurtiçi geçici ve sürekli yolluklarının ödeme emri ve onay işlemlerinin yaptırılmasını sağlamak ve muhasebeye sunulması işlemlerini yapmak.

Üniversitemizde görevli 657 sayılı kanunun 4B maddesine kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin maaşları, veri girişi, hesaplanması, sigorta pirim bildirgeleri, işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri yurtiçi geçici ve sürekli yolluklarının ödeme emri ve onay işlemlerinin yaptırılmasını sağlamak ve muhasebeye sunulması işlemlerini yapmak.

Tüm Üniversitenin Yolluk işlemlerinin yaptırılmasını ve muhasebeye sunulma işlemlerini yapmak.

Tüm Üniversitenin Jüri ödeme işlemlerinin yaptırılmasını ve muhasebeye sunulma işlemlerini yapmak.

Üniversitemizden emekliye ayrılan personelin emekli ikramiyelerinin ve emekli öğretim üyelerine ödenen makam-temsil tazminatlarının bütçe imkanları dahilinde SGK-MOSİP programı verileri baz alınarak T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne ödenme evraklarının hazırlanmasının yaptırılmasını sağlarım ve ödeme evraklarını muhasebeye sunulması işlemlerini yapmak.

Her sene yayınlanan yan ödeme kararnamesine göre, yan ödeme ve özel hizmet tazminatları cetvellerinin tanzim edilerek hazırlanmasını sağlama ve onaya sunma

Müdürlüğümüze sevk edilen evrakların cevap işlemleri ve Kurumlar ve birimler arası yazışmaların yaptırılmasını sağlar Daire Başkanı onayına sunma

Başkanlığımızın Taşınır Kontrol Yetkilisi olarak tüm ambar işlemlerinin yaptırılmasını ve kontrolünü sağlama.

Verilen Benzeri görevleri yapmak